Календар
CIPR Програми

CIPR Diploma in PR

CIPR Diploma е най-високата и престижна квалификация в областта на ПР на CIPR.

Предназначена е за професионалисти, които са готови да направят следващата стъпка в своята кариера, осигурявайки си необходимия набор от знания, за да приемат предизникателството и да придобият нужното професионално самочувствие да поемат отговорността на мениджърска позиция. Програмата на дипломата се базира на развитие на уменията за стратегическо управление на комуникациите.

 

Сред темите на квалификацията са:

 • ПР като управленска функция;
 • Теоретични подходи;
 • Управление на репутацията;
 • Корпоративна отговорност и теория на заинтересованите страни;
 • Проблемни ситуации и управление на кризи;
 • ПР планиране.

 

Курсът CIPR Diploma in PR е с продължителност 12 месеца, разпределен в няколко лекционни сесии.

Тяхната продължителност е около осем дни (около 48 астрономически часа), като през останалото време студентите работят по своето самоусъвършенстване и работни задачи. В допълнение на лекционното време се очаква студентите да прекарат около 400 часа в самостоятелна дейност през цялото продължение на курса.

По-долу можете да откриете в пълни детайли за учебното съдържание на CIPR Diploma in Public Relations.

 

Тема 2.1 - ПР теория и практика (професионални знания)

Препоръчително учебно време - 45%.

Цел: Да се ​​развият способности за анализ и да се разгледат в детайли широк брой концепции, модели и теории за ПР концепции, които да се приложат след това на практика.

 

Обучителни цели

 • въведение в основните елементи от теорията на връзките с обществеността, включително различните кръгове на мисълта в професията;
 • да се насърчи по-широкото използване на академични проучвания като основа за аргументация, включително и критична оценка на комуникационна ситуация;
 • развиване на по-широка критична и компетентна култура за теорията и практиката в ПР;
 • разглеждане на социалното, икономическото и политическо въздействие на PR в световен мащаб;
 • разбиране за прилагането на редица теории за ПР в практиката

 

След завършване на тема 2.1 студентите би трябвало да могат:

 • да имат критична оценка за широк кръг от теории и концепции за ПР;
 • да разработват есета / документи по всички световни академични стандарти, да поставят ПР теориите в по-широки академични и социални контексти;
 • да могат да направят оценка на въздействието на ПР в собствената си организация и по-широки контексти;
 • да прилагат редица идеи от ПР в своята работа.


Оценка: Critical Reasoning Test (есета / доклади: 5000 - 6000 думи)

 

 

Тема 2.2 - Планиране и управление в ПР (професионални умения)

Препоръчително учебно време: 45%. 

Цел: Да се ​​развие способност в студентите да разбират и прилагат широк набор от теории и практики от ПР за стратегическото планиране и управление на комуникациите.  

 

Обучителни цели

 • запознаване с широк набор от теории, модели, концепции и практики по отношение на стратегическото управление в ПР;
 • да се подчертае важността на планирането в стратегическите връзки с обществеността;
 • да се представят корпоративната комуникация и нейните стратегическите функции модели за проектиране на комуникационната стратегия за нуждите на публики/стейкхолдъри;
 • повишаване ефективността на медия планирането и изпълнението, включително използването на информационни и убеждаващи комуникационни стратегии;
 • запознаване с ролята на изследването и оценяването в процеса на планиране;
 • да се насърчат студентите да прилагат всичко научено в практиката си.

 

След завършване на тема 2.2 студентите би трябвало да могат:

 • да прилагат редица теории, модели и концепции за връзки с обществеността при планиране за широк кръг от ситуации;
 • да изготвят и поставят ясни стратегически задачи и да подбират подходящи тактики, в съответствие с корпоративни цели;
 • да разглеждат и приоритизират нуждите на различни публики/ стейкхолдъри в конкретни ситуации;
 • да проектират ефективни комуникации, използвайки подходящи медийни канали и послания;
 • да избират подходящи инструменти за изследване и оценяване;
 • да прилагат всичко научено в собствената си работна практика.

 

Оценка: планиране въз основа на казус (5000 думи)

 

Тема 2.3 - Лични умения и развитие (рефлективна практика)

Препоръчително учебно време - 10%.

Цел: Да се ​​подпомогнат студентите, провеждащи самостоятелно изследване за целите на финалния изпит, да реализират това в контекста на комуникационната теория и практика.

 

Обучителни цели

 • представяне на набор от първични и вторични инструменти за изследване; 
 • да се разясни на студентите как да изготвят реалистични и постижими планове за научноизследователска дейност;
 • да се постигне разбиране за значението на подготовката и използването на подходяща литература за целите на комуникационното планиране;
 • да се проучат различните плюсове и ограниченията на качествени и количествени методи за изследване;
 • да се поставят подходящи видове въпросници.

 

След завършване на тема 2.3 студентите би трябвало да могат:

 • да определят самостоятелно параметъра на своя дипломен проект и да изготвят реалистичен план за реализация на изследване в негова подкрепа;
 • да имат добър и критичен поглед върху професионалната литература в тази област;
 • да провеждат първични и вторични изследвания, използвайки подходящи инструменти;
 • да изготвят задълбочено изследване, използвайки както натрупаните знания от предходните модули в квалификацията, така и практическия си опит.

 

Оценка: личен проект, договорен с ръководител (6000 думи).

 

 • за опитен ПР специалист, който няма специално образование в тази сфера;
 • комуникационни специалисти с няколкогодишен опит в ПР или близка сфера на дейност;
 • сериозни професионалисти, които искат да придобият стратегически поглед за ПР в контекста на своята работа.

Забележка: Стартовата дата е ориентировъчна и зависи от запълването на бройките за курса!

Желаещите да се обучават трябва да разполагат с поне едно от следните:

 • CIPR Advanced Certificate in Public Relations;
 • The CIPR Internal Communication Certificate, както и поне едногодишен опит в областта на ПР.

 

ИЛИ

 • следипломна професионална квалификация в близка дисциплина, както и поне едногодишен опит в ПР или подобна сфера на дейност;
 • степен по бизнес/маркетинг/мениджмънт/комуникации както и поне едногодишен опит в ПР или подобна сфера на дейност;
 • четири годишен опит в ПР или подобна сфера на дейност.

 

КАКТО И

 • високо ниво на английски език (писмен и устен).

€2650 (€3180 + VAT)


Наши клиенти

Предишна Следваща
 • Галена Иванова, Мениджър PR проекти, Apeiron Communication
  Когато реших да завърша програмата Diploma in PR знаех, че поемам предизвикателство. Осъзнавах,...
  - Галена Иванова, Мениджър PR проекти, Apeiron Communication
  Виж всички
 • Мария Попова, PR мениджър, Active Group
  Квалификационната програма CIPR Диплома по PR e една от най-добрите възможности за надграждане на...
  - Мария Попова, PR мениджър, Active Group
  Виж всички
 • Мариела Камбурова, Агенция Приказен ден
  Организацията на обученията в Apeiron Academy е перфектна до най-малкия детайл: малки групи,...
  - Мариела Камбурова, Агенция Приказен ден
  Виж всички
 • Десислава Михова, Internal Communication Officer
  Тъй като професията Специалист по вътрешни комуникации е все още твърде “млада” в България, за...
  - Десислава Михова, Internal Communication Officer
  Виж всички
 • Анета Стефанова, Media Affairs, US Embassy
  CIPR Diploma - предизвикателна, вдъхновяваща и отблагодаряваща се. Със силна теоретична основа и...
  - Анета Стефанова, Media Affairs, US Embassy
  Виж всички
Регистрация

* Задължителни полета за приемане на заявката за записванеДанни за издаване на фактура
 1. Регистрирай се Имате някакви въпроси? Свържете се с нас

Контакти

Apeiron Academy


Тел: +359 887 596 232

        +359 885 145 875

 

E-mail: academy [at] apeironacademy.com

Бюлетин

Абонирайте се за нашия онлайн бюлетин като въведете Вашия email в полето!