Календар
CIPR Програми

CIPR Internal Communication Diploma

Дипломата по вътрешни комуникации е следващата стъпка за разширяване на знанията ви по пътя на изграждането на добрия вътрешен комуникатор след Internal Communication Certificate. Тя предлага по-задълбочен поглед върху това, какво прави комуникацията ефективна, как да използваме научните изследвания за разработване на големи вътрешнокомуникационни стратегии, както и естеството на комуникацията за управление на промяната. Дипломата по вътрешни комуникации ще ви помогне да усвоите стратегически умения за управление на вътрешни комуникации, които да използвате на високоуправленско ниво.

 

Сред темите на квалификацията са:

 • Анализ на организационната култура
 • Методологии за извършване на одит и приложение
 • Теория на промяната
 • Използване на изследванията за информиране и за разработването на вътрешни комуникационни стратегии
 • Вътрешна комуникация за ангажираност на служителите
 • Психология на комуникацията

 

Квалификацията е с продължителност от 6 месеца, разделена на два лекционни блока с минимална продължителност на лекциите от 20 астрономически часа (4 учебни дни).

В допълнение на лекционното време се очаква студентите да прекарат около 200 часа в самостоятелна дейност през цялото продължение на курса.

Модул 1 - Оценка на вътрешната комуникация

Препоръчително учебно време: 20%.

 

Цел: Да ​​осигури информация относно различни модели за оценка на вътрешните комуникации.

 

Култура, вътрешна комуникация, ангажираност на служителите и успех на организацията. Оценка на ефективността на вътрешната комуникация. Методологии за одит. Проучвания на служителите. Провеждане на одит.

 

Обучителни задачи:

 • да се разясни какви са връзките между култура, комуникация, ангажираност на служителите и успеха на организацията;
 • как можем да оценяваме нивата на комуникация в една организация;
 • кога да използваме различни методики за одит като например въпросници, интервюта и фокус групи;
 • как вътрешните комуникации и ангажираността на служителите подпомагат промяната.

 

След завършване на модул 1 студентите трябва да са в състояние да използват знания относно:

 • оценка на вътрешната комуникация като част от разработването на ефективна постоянна стратегия и план.

 

Модул 2 - Управление на промяната и комуникация

Препоръчително учебно време: 30%.

 

Цел: Да бъдат ​​предостави разширени познания за моделите на управление на промените и обвързаното с тях планиране на вътрешната комуникация.

 

Модели за управление на промяната. Осъществяване на промяна посредством комуникация и ангажираност. Преминаване от състояние на принуда и управление на информацията към състояние на активно участие и ангажираност. Анализ на стилове и въздействие на организационната култура по отношение на тяхната устойчивост и нечувствителност спрямо ентусиазма за промяна. Разработване на стратегии за комуникация и ангажираност, които поддържат и ускоряват промените. Използване на творчески решения за решаването на проблеми.

 

Обучителни задачи:

 • управление на процеса на промяна и как комуникацията е неразделна част от него;
 • да се изясни кога хората трябва да бъдат информирани и кога да бъдат въвлечени като част от процеса по успешно управление на промяната;
 • как промяната може да бъде ускорена с помощта на ефективни подходи за ангажиране;
 • как да се прилагат творчески техники за решаване на проблеми в процеса на планиране.

 

След завършване на модул 2 студентите трябва да са в състояние да използват знания относно:

 • начина, по който ефективна вътрешнокомуникационна стратегия може да промени културата.

 

Модул 3 - Прилагане на съвременни комуникационни теории

Препоръчително учебно време: 20%.

 

Цел: Да се ​​осигури разширено разбиране за комуникационните теории в рамките на организациите, които създават възможности за дебат, диалог и ангажимент като част от културата.

 

Психология на комуникацията и ангажираността. Поставянето на контекста в центъра на комуникационните тактики. Преминаването от канали към разговори. Роля и функция на интранет. Обвързване на еднопосочни канали за комуникация с фокус групи, семинари за ангажиране на пероснала и градски събития.

 

Обучителни задачи:

 • как общуват хората в рамките на организацията;
 • как да развием среда, която да насърчава разговор и участие;
 • значението на автентичността за ефективната комуникация;
 • как да управлявате тактики, така че хората да имат право на глас в корпоративния дневен ред.

 

След завършване на модул 3 студентите трябва да са в състояние да използват знания относно:

 • ефективното използване на комуникационни подходи, които водят до мотивация и силно участие на работниците и служителите.

 

Модул 4 - Изследователски проект

Препоръчително учебно време - 30%


Цел: Да се ​​осигури разбиране за прилагането на организационни изследвания.

 
Реализиране на изследователски проект. Планиране на проекта. Преглед на качествена литература по темата. Вторични изследвания. Анализ на данните и изготвяне на препоръки.

 

Обучителни задачи:

 • как да изготвим изследователски проект, включително и как да цитираме правилно източниците си;
 • как да разглеждаме качествената литература по темата и да извършим вторични изследвания в рамките на една организация;
 • каква е важността на анализа на данните и спазването на препоръките.

 

След завършване на модул 4 студентите трябва да са в състояние да използват знания относно:

 • как се прилага методологията на академичните изследвания в практиката.

CIPR Internal Communication Diploma е точно за вас, ако ...

 • Сте опитен вътрешен комуникатор или ПР професионалист, желаещ да получи специална квалификация по темата вътрешни комуникации, която да затвърди теоритичните и практическите му знания.
 • Искате да придобиете нови умения или да подобрите сегашните чрез обучение за стратегическата роля на вътрешните комуникации.
 • Вече сте завършили CIPR Internal Communication Certificate.

Желаещите да се обучават за CIPR Internal Communication Diploma трябва да разполагат с поне едно от следните:

 • CIPR Diploma in Public Relations;
 • The CIPR Internal Communication Certificate, както и поне едногодишен опит в областта на ПР.

ИЛИ

 • следипломна професионална квалификация в близка дисциплина, както и поне едногодишен опит в ПР или подобна сфера на дейност.
 • степен по бизнес/маркетинг/мениджмънт/комуникации както и поне едногодишен опит в ПР или подобна сфера на дейност.
 • четири годишен опит в ПР или подобна сфера на дейност.

КАКТО И

 • Високо ниво на английски език (писмен и устен)

 

За да кандидатстватe за професионалната квалификация CIPR Internal Communication Diploma, трябва да подготвите следните документи:

 • копие от дипломата ви за висше образование/средно образование;
 • CV в разширен формат;
 • ваша снимка (хартиен носител или в електронен вариант);
 • есе или презентация на тема "Защо Сертификатът по вътрешни комуникации би могъл да помогне на професионалното ми развитие?

Есето трябва да е не повече от една страница (или не повече от 10 слайда). Грамотността и стилистиката ще бъдат взети под внимание. Есето е критерий за оценка на вашата предварителна подготовка по темата и ще бъде коментирано на последващо интервю с кандидат-студента.

€1750 (€2100 + VAT)

 

Забележка: Притежателите на CIPR Diploma in PR, които желаят да продължат обучение в този курс ще бъдат освободени от третия оценителски изпит заложен в програмата като съответно ще бъдат компенсирани с таксата за тази част от курса. За въпроси по тази линия се свържете се с екипа на Apeiron Academy (academy@apeironacademy.com) за повече подробности.


Наши клиенти

Предишна Следваща
 • Галена Иванова, Мениджър PR проекти, Apeiron Communication
  Когато реших да завърша програмата Diploma in PR знаех, че поемам предизвикателство. Осъзнавах,...
  - Галена Иванова, Мениджър PR проекти, Apeiron Communication
  Виж всички
 • Мария Попова, PR мениджър, Active Group
  Квалификационната програма CIPR Диплома по PR e една от най-добрите възможности за надграждане на...
  - Мария Попова, PR мениджър, Active Group
  Виж всички
 • Мариела Камбурова, Агенция Приказен ден
  Организацията на обученията в Apeiron Academy е перфектна до най-малкия детайл: малки групи,...
  - Мариела Камбурова, Агенция Приказен ден
  Виж всички
 • Десислава Михова, Internal Communication Officer
  Тъй като професията Специалист по вътрешни комуникации е все още твърде “млада” в България, за...
  - Десислава Михова, Internal Communication Officer
  Виж всички
 • Анета Стефанова, Media Affairs, US Embassy
  CIPR Diploma - предизвикателна, вдъхновяваща и отблагодаряваща се. Със силна теоретична основа и...
  - Анета Стефанова, Media Affairs, US Embassy
  Виж всички
Регистрация

* Задължителни полета за приемане на заявката за записванеДанни за издаване на фактура
 1. Регистрирай се Имате някакви въпроси? Свържете се с нас

Контакти

Apeiron Academy


Тел: +359 887 596 232

        +359 885 145 875

 

E-mail: academy [at] apeironacademy.com

Бюлетин

Абонирайте се за нашия онлайн бюлетин като въведете Вашия email в полето!