Календар
CIPR Програми

CIPR Public Affairs Diploma

Public Affairs Diploma е курс преподаван като магистърска степен (оценява се като ниво 7 от националната рамка на Великобритания), който изгражда умения, знания и разбиране, развивайки в студентите нужните качества за пoемане на водеща, старша консултатска роля.

CIPR Public Affairs се фокусира върху процеса на формиране на политика и по-широките корпоративни комуникации и репутацията, в контекста на които оперират обществените дела.

Тази квалификация се базира на сериозен практически опит - за нейното изготвяне са отговорни специалисти Public Affairs на най-високо ниво - както и на стабилна теоретична основа.

 

Теми в програмата:

 • Политически пейзаж - тенденции и предизвикателства
 • Изкуството и науката на лобиране и провеждане на кампании
 • Публичните дела в контекста на управлението на репутацията
 • Разработване на изследователски проект

 

Квалификацията е с продължителност от 6 месеца, разделена в два лекционни блока с минимална продължителност на лекциите от 20 астрономически часа (4 учебни дни).

В допълнение на лекционното време се очаква студентите да прекарат около 200 часа в самостоятелна дейност през цялото продължение на курса. Това означава около 8 часа на седмица, които да бъдат посветени на независимото проучване, четенето на специализирана литература, както и времето за развиване на дипломния проект.

Модул 1 - Политически пейзаж тенденции и предизвикателства

Препоръчително учебно време - 25 %.

 

Цел: Да се осигури разбиране на политическия пейзаж и обществения ред

в България и Европа.

 

 

 • Дефиниции за публични дела, кампаниране и политически комуникации.  
 • Как политическата среда въздейства върху организациите.  
 • Как се вземат решения - ролята на изпълнителната, законодателната, съдебната власт и други аспекти на формиране на политика, включително ролята на децентрализираните администрации, въздействието на групи за натиск и такива формиращи общественото мнение.  
 • Къде се вземат решения - местни, регионални, национални и наднационални институции и политическите партии.  
 • Философската страна на властта, демокрацията, либералния плурализъм и обществената сфера.  
 • Съвременни проблеми в практиката на обществените дела. 

 

 

Учебни задачи и резултати:

Обучението цели да се постигне разбиране за:

 • политическия пейзаж и начина, по който се развива политиката, оформя се и се превръща в закон;
 • влияние на политическата среда върху организацията;
 • значението на ангажирането с политическа сила за подобряване на репутацията;
 • проблеми и тенденции, които влияят на съвременната практика в публичните дела.

 

След завършване на модула студентите трябва да са в състояние да използват знания за:

 

 • политическата среда, с цел повишаване на организационната репутация, свеждане до минимум на риска и осигуряване (или поддържане) на промяна в политиката или възможност за подкрепа.

 

 

Модул 2 - Изкуството и науката за лобиране и провеждане на кампании

Препоръчително учебно време - 25 %.

Цел: Да се осигурят стабилни познания за ролята на лобирането и изкуството на убедителна комуникация

 

 

 • Психология на комуникацията. Концепции за убеждаването и реторика.  
 • Как да влияем на вземащите решения и лидерите на мнение.
 • Създаване на ефективни кампании за лобиране и използване на медиите за засилване на посланията.  
 • Отправяне на послания - организационни и на групи за натиск, изграждане на кампании върху тях.
 • Разбиране за ролята на политическите партии, предизборните кампании, концепцията на политическия маркетинг и другите начини за ангажиране на избирателите.  
 • От канали към разговори, диалог и дискурс.
 • Концепция за управление на взаимоотношенията. Етични измерения и кодекси на поведение. 

 

 

Учебни задачи и резултати 

В този модул на обучението се цели да бъде постигнато разбиране за:

 • стратегията и тактиката на лобиране и провеждане на кампании както и на теориите в подкрепа на процеса;
 • това кога и как е добре да се включите в политическия процес и формирането на политики;
 • как да изградите баланс между обществените дела и медиите, така че това да работи за оформянето на дневния ред.

 

След завършване на модула студентите трябва да са в състояние да използват знания за:

 • начина, по който лобирането и провеждането на кампании може да информира и да формира обществена политика.

 

 

Модул 3 - Публични въпроси в контекста на управлението на репутацията

 

Препоръчително учебно време - 25 %.

 

 

 • Организационна и политическа репутация и какво означава тя.
 • Връзката между обществените дела, обществените проблеми и управлението на кризи.
 • Значение на разбирането за заинтересованите страни и теорията за заинтересованите страни.
 • Връзката с корпоративната социална отговорност, доверието и прозрачността. 

 

 

Учебни задачи и резултати 

В този модул на обучението се цели да бъде постигнато разбиране за:

 • значението на управлението на репутацията и неговите компоненти;
 • как да управляваме репутацията чрез разбиране на връзката между обществените дела, обществените проблеми, управлението на кризи и КСО за дейности с добавена стойност
 • значението на автентичността за ефективната комуникация.

 

След завършване на модула студентите трябва да са в състояние да използват знания за:

 • обществените дела като компонент от репутацията, която е в полза на една организация.

 

Модул 4 - Изследователски проект

 

Препоръчително учебно време - 25 %.

Тази квалификация е насочена към практици, които искат да развиват своите стратегически и управленски умения в обществените дела с цел заемане на по-висши ръководни роли.

Желаещите да се обучават трябва да разполагат с поне едно от следните:

 • CIPR Diploma in Public Relations;
 • The CIPR Internal Communication Certificate, както и поне едногодишен опит в областта на ПР.

ИЛИ

 • следипломна професионална квалификация в близка дисциплина, както и поне едногодишен опит в ПР или подобна сфера на дейност;
 • степен по бизнес/маркетинг/мениджмънт/комуникации както и поне едногодишен опит в ПР или подобна сфера на дейност;
 • четири годишен опит в ПР или подобна сфера на дейност.

КАКТО И

 • високо ниво на английски език (писмен и устен)
€1750 (€2100 + VAT)

 

Забележка: Притежателите на CIPR Diploma in PR, които желаят да  продължат обучение в курса за CIPR Public Affairs Diploma, ще бъдат освободени от третия оценителен изпит, заложен в програмата като съответно ще бъдат компенсирани с таксата за тази част от курса. За въпроси по тази линия се свържете с екипа на Apeiron Academy (academy@apeironacademy.com).


Наши клиенти

Предишна Следваща
 • Галена Иванова, Мениджър PR проекти, Apeiron Communication
  Когато реших да завърша програмата Diploma in PR знаех, че поемам предизвикателство. Осъзнавах,...
  - Галена Иванова, Мениджър PR проекти, Apeiron Communication
  Виж всички
 • Мария Попова, PR мениджър, Active Group
  Квалификационната програма CIPR Диплома по PR e една от най-добрите възможности за надграждане на...
  - Мария Попова, PR мениджър, Active Group
  Виж всички
 • Мариела Камбурова, Агенция Приказен ден
  Организацията на обученията в Apeiron Academy е перфектна до най-малкия детайл: малки групи,...
  - Мариела Камбурова, Агенция Приказен ден
  Виж всички
 • Десислава Михова, Internal Communication Officer
  Тъй като професията Специалист по вътрешни комуникации е все още твърде “млада” в България, за...
  - Десислава Михова, Internal Communication Officer
  Виж всички
 • Анета Стефанова, Media Affairs, US Embassy
  CIPR Diploma - предизвикателна, вдъхновяваща и отблагодаряваща се. Със силна теоретична основа и...
  - Анета Стефанова, Media Affairs, US Embassy
  Виж всички
Регистрация

* Задължителни полета за приемане на заявката за записванеДанни за издаване на фактура
 1. Регистрирай се Имате някакви въпроси? Свържете се с нас

Контакти

Apeiron Academy


Тел: +359 887 596 232

        +359 885 145 875

 

E-mail: academy [at] apeironacademy.com

Бюлетин

Абонирайте се за нашия онлайн бюлетин като въведете Вашия email в полето!